Community Forums > Non-English Forums > Vietnamese Community > Rating > top rated vietnamese player?

top rated vietnamese player?

 [ BC ]rhu


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 24 Tháng chín 2013
Số bài viết135
Đã được sửa2 Tháng mười 2013 - 11:23 am bởi[ BC ]rhu
I see many good vietnamese players. if u have any information plz share like top rated with providing links of there matches etc etc.
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 23RaidingParty


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 27 Tháng năm 2008
Số bài viết2265
đã Post10 Tháng mười 2014 - 4:13 pm
nice rack
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 Popemi


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 22 Tháng chín 2010
Số bài viết195
đã Post10 Tháng mười 2014 - 5:01 pm
nice rack

11
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 Banality


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 20 Tháng hai 2014
Số bài viết719
đã Post10 Tháng mười 2014 - 5:16 pm
There's a lot of great Vietnamese players but my four favourites would be [TyRanT]BacT, CNA_Loveyou, _Nhok_ and [VNA']saymyname ( ongchutraiheo)


Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
[1]
Hiển thị 1 - 4 ngoài 4 Bài viết
Nhảy Forum