Community Forums > Games > Age Of Mythology > Problem with playing in voobly.

Problem with playing in voobly.

 Ibrahim14


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 10 Tháng tám 2017
Số bài viết1
Đã được sửa11 Tháng tám 2017 - 9:13 am bởiIbrahim14
Hello. :D I have problem with playing against humans. When i try to join it says "Your version doesn't match the host version. Make sure that you both have the same version and patch." something like it. xd
Early in the day i played in ****** one time and it started giving this error again. My version is 1.03. -_- help xd

The game is Age of Mythology The Titans
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 +BlackAdder_


Nhóm Game Moderation Lead
Ngày tham gia 19 Tháng năm 2013
Số bài viết185
Đã được sửa1 Tháng chín 2017 - 11:22 pm bởi+BlackAdder_
You might have some altered files from some mods - in such cases it's best to perform clean reinstall - that means uninstall the game, back up files you want to keep (recs, saves and such) and then delete the AoM folder (you might want to do the same with the Age of Mythology folder in My Documents) - after that install the game again, apply 1.03 patch and launch Voobly to get the nocd launcher.


Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
[1]
Hiển thị 1 - 2 ngoài 2 Bài viết
Nhảy Forum
2 User(s) làđọc chủ đề này 30 phút vừa qua
0Thành viên2 Khách

Dân số hiện tại:
Word Association (16 Người chơi)
[TyRanT]BacT's Profile (12 Người chơi)
[_SY_]Lyx's Profile (8 Người chơi)
Photos of Voobly Players (5 Người chơi)
[TyRanT]TheViper's Profile (5 Người chơi)
Forest Nothing Guide (4 Người chơi)
Herofest 1v1 Tournament (4 Người chơi)
Chủ đề tích cực nhất tuần qua:
EU lobby (26 Bài viết)
RIP JJ_Fad (7 Bài viết)