Delete Account

 Starswirl


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 27 Tháng chín 2015
Số bài viết1
đã Post4 Tháng chín 2017 - 9:41 pm
Hi,

I want to delete my account, but couldn't find the button.

Please delete my account.

Thanks!
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 +kitt


Nhóm Systems Operations
Ngày tham gia 13 Tháng một 2008
Số bài viết15178
đã Post4 Tháng chín 2017 - 11:27 pm
hi
not possible atmm. just stop using it.


Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
[1]
Hiển thị 1 - 2 ngoài 2 Bài viết
Nhảy Forum
2 User(s) làđọc chủ đề này 30 phút vừa qua
0Thành viên2 Khách

Dân số hiện tại:
Shadowplay_'s Profile (21 Người chơi)
['sT]HeartShaker's Profile (7 Người chơi)
CS - Overall S2 (7 Người chơi)
[TyRanT]TheViper's Profile (7 Người chơi)
Word Association (6 Người chơi)
Roulette Blood (4 Người chơi)
Chủ đề tích cực nhất tuần qua:
CS - Overall S2 (59 Bài viết)
PUBG Mod for AoC (21 Bài viết)
[sT]v[300] CS CLAN WAR (17 Bài viết)
Sorry im back guys (11 Bài viết)
Animation (5 Bài viết)