Delete Account

 Starswirl


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 27 Tháng chín 2015
Số bài viết1
đã Post4 Tháng chín 2017 - 9:41 pm
Hi,

I want to delete my account, but couldn't find the button.

Please delete my account.

Thanks!
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 +kitt


Nhóm Systems Operations
Ngày tham gia 13 Tháng một 2008
Số bài viết15591
đã Post4 Tháng chín 2017 - 11:27 pm
hi
not possible atmm. just stop using it.


Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
[1]
Hiển thị 1 - 2 ngoài 2 Bài viết
Nhảy Forum
1 User(s) làđọc chủ đề này 30 phút vừa qua
0Thành viên1 Khách

Dân số hiện tại:
Word Association (24 Người chơi)
Most legendary aoe player (12 Người chơi)
[TyRanT]TheViper's Profile (12 Người chơi)
Ratings (11 Người chơi)
Photos of Voobly Players (9 Người chơi)
Best of the best TOURNAMENT: (8 Người chơi)
Chủ đề tích cực nhất tuần qua: