Steam Patch LAG !!

 BaraaCoOL


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 27 Tháng mười hai 2016
Số bài viết1
đã Post10 Tháng chín 2017 - 11:06 pm
i have AOE II HD on steam
i did a patch to play on voobly , And i got lag mouse MoveMent on Online + Offline
why ?
(on steam no lags) just on voobly
my setup:
GTX 1060
RAM 16 GB
I7 4.0 GHz
Windows 10
resolution:1060x1080
pls answer fast :/
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 +eric@voobly


Nhóm VTech Lead
Ngày tham gia 12 Tháng mười 2014
Số bài viết399
đã Post10 Tháng chín 2017 - 11:24 pm
Host a game room, click on "Settings" -> Select v1.5 Beta R1.
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 +kitt


Nhóm Systems Operations
Ngày tham gia 13 Tháng một 2008
Số bài viết16369
đã Post10 Tháng chín 2017 - 11:30 pm
hi
see if either of these suggestions help: http://www.voobly.com/forum/thread/271642/:1243319#post1243319
http://www.voobly.com/forum/thread/271642/:1245234#post1245234


Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
[1]
Hiển thị 1 - 3 ngoài 3 Bài viết
Nhảy Forum
1 User(s) làđọc chủ đề này 30 phút vừa qua
0Thành viên1 Khách