Community Forums > Technical Support > Streaming Support > slow scroll speed with obs

slow scroll speed with obs

 645826384345367


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 7 Tháng chín 2017
Số bài viết1
đã Post12 Tháng chín 2017 - 1:52 am
slow scroll speed with obs in game :(
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 [RVK]Troy


Nhóm Gold Membership
Ngày tham gia 24 Tháng sáu 2015
Số bài viết1331
đã Post26 Tháng chín 2017 - 5:43 am
Hello, I use to have that same problem when I streamed it would reset or lower the mouse speed in-game settings to 50% or 25% just pause the game at the start of a game or go into single player and fix mouse speed to what you want in the in-game settings. Then It will be fixed.

Ps. Window mode will fix everything so you don't have to do my 1st step, up to you. :)

Hope I helped <3


Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
[1]
Hiển thị 1 - 2 ngoài 2 Bài viết
Nhảy Forum
2 User(s) làđọc chủ đề này 30 phút vừa qua
0Thành viên2 Khách

Dân số hiện tại:
Shadowplay_'s Profile (21 Người chơi)
['sT]HeartShaker's Profile (7 Người chơi)
CS - Overall S2 (7 Người chơi)
[TyRanT]TheViper's Profile (7 Người chơi)
Word Association (6 Người chơi)
Roulette Blood (4 Người chơi)
Chủ đề tích cực nhất tuần qua:
CS - Overall S2 (59 Bài viết)
PUBG Mod for AoC (21 Bài viết)
[sT]v[300] CS CLAN WAR (17 Bài viết)
Sorry im back guys (11 Bài viết)
Animation (5 Bài viết)