Sorry im back guys

 +[MM]_Skorpion_


Nhóm Tournament Host
Ngày tham gia 2 Tháng năm 2011
Số bài viết93
đã Post8 Tháng một 2018 - 7:25 pm
Sorry i was gone for 5 months. I lost my +, I understand. I had issues i was dealing with. Im back now to help where i can. Also trying to get into NPL to do my thing with CS lobby. Thanks for understanding.

Lets play some RPGs!
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 [LyF]JimmY


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 16 Tháng chín 2014
Số bài viết1354
đã Post8 Tháng một 2018 - 7:35 pm
thank god, i was so worried
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 [UB]_Hacks


Nhóm Voobly Promoter
Ngày tham gia 8 Tháng ba 2013
Số bài viết2200
đã Post8 Tháng một 2018 - 8:08 pm
[LyF]JimmY wrote:
thank god, i was so worried
You made my day. Thank you. haha rofl
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 +[MM]jason


Nhóm Tournament Host
Ngày tham gia 13 Tháng sáu 2013
Số bài viết292
đã Post8 Tháng một 2018 - 8:09 pm
Glad to see you back mate
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 +Gallas


Nhóm System Operator
Ngày tham gia 25 Tháng năm 2011
Số bài viết2061
đã Post8 Tháng một 2018 - 9:58 pm
WB :)
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 ['IC']TheKingOfNoobs


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 26 Tháng tám 2014
Số bài viết739
đã Post9 Tháng một 2018 - 12:33 am
Omg I Miss u so much,where u where?
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 [dv8]Antetokounmpo34


Nhóm Silver Membership
Ngày tham gia 21 Tháng tám 2012
Số bài viết1151
đã Post9 Tháng một 2018 - 4:29 am
I actually excepted some primez post apologizing to his indian fanbase for being absent for like a week.
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 [I3acI]Dej4Vu


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 24 Tháng mười 2013
Số bài viết2051
đã Post9 Tháng một 2018 - 7:27 am
omg rofl
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 ['sT]Ieon121


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 22 Tháng bảy 2017
Số bài viết78
đã Post9 Tháng một 2018 - 7:55 am
I actually excepted some primez post apologizing to his indian fanbase for being absent for like a week.
primez left voobly to become a police 17
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 blazingknight


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 5 Tháng một 2018
Số bài viết2
đã Post9 Tháng một 2018 - 11:40 am
Sorry i was gone for 5 months. I lost my +, I understand. I had issues i was dealing with. Im back now to help where i can. Also trying to get into NPL to do my thing with CS lobby. Thanks for understanding.

Lets play some RPGs!
when u wanna play RPG?:)
___________________________
Die like UF!
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 ['RB']ZottenDree


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 15 Tháng mười hai 2016
Số bài viết48
đã Post9 Tháng một 2018 - 12:42 pm
you must feel important to make topic about your return
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 ['RB']nhoobish


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 8 Tháng tám 2010
Số bài viết2931
đã Post9 Tháng một 2018 - 2:21 pm
you must feel important to make topic about your return

I am surprised you did not make one. :S
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 ['RB']ZottenDree


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 15 Tháng mười hai 2016
Số bài viết48
đã Post11 Tháng một 2018 - 12:33 pm
I am surprised you did not make one. :S

i never left
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 ['RB']nhoobish


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 8 Tháng tám 2010
Số bài viết2931
đã Post11 Tháng một 2018 - 12:36 pm
i never left

What about those multiple bans?
Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 ['RB']ZottenDree


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 15 Tháng mười hai 2016
Số bài viết48
đã Post11 Tháng một 2018 - 12:47 pm
What about those multiple bans?

vacations given by voobly admins


Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
[1]2
Hiển thị 1 - 15 ngoài 23 Bài viết
Nhảy Forum
2 User(s) làđọc chủ đề này 30 phút vừa qua
0Thành viên2 Khách

Dân số hiện tại:
Shadowplay_'s Profile (19 Người chơi)
Word Association (18 Người chơi)
Photos of Voobly Players (11 Người chơi)
Zamasu_'s Profile (8 Người chơi)
RCB Fair Mod Discussion (7 Người chơi)
Roulette Blood (5 Người chơi)
Chủ đề tích cực nhất tuần qua:
PUBG Mod for AoC (26 Bài viết)
CS - Overall S2 (20 Bài viết)
[sT]v[300] CS CLAN WAR (17 Bài viết)
Roulette Blood (17 Bài viết)
CBA PathBlood 1.4.4 (6 Bài viết)
Animation (4 Bài viết)