Age of Empires II: The Conquerors > Các chế độ Game > No Snow [Edit this Mod]

No Snow

by pG_plexiq_ - 33425 downloads

This mod will replace snow with default terrain. Note that Buildings, Forests, MINIMAP etc will still appear snow covered.
Screenshot:
nosnow.gif
2 User(s) làviewing this mod 30 phút vừa qua
0Thành viên2 Khách

Dân số hiện tại:
Roulette Blood (11 Người chơi)
Word Association (8 Người chơi)
[aM']Hearttt's Profile (7 Người chơi)
Herofest 1v1 Tournament (7 Người chơi)
CS - Overall S2 (6 Người chơi)
Photos of Voobly Players (5 Người chơi)
Chủ đề tích cực nhất tuần qua:
CS - Overall S2 (81 Bài viết)
PUBG Mod for AoC (17 Bài viết)
[sT]v[300] CS CLAN WAR (14 Bài viết)
Sorry im back guys (11 Bài viết)
Animation (6 Bài viết)
Thông tin
Type:
New Visuals or Content
Tên trò chơi:
Downloads:
33425
Created By:
pG_plexiq_
Version:
1.0
Download Size:
928.03 KB
Trang web