Age of Empires II: The Conquerors > Các chế độ Game > No Snow [Edit this Mod]

No Snow

by pG_plexiq_ - 40033 downloads

This mod will replace snow with default terrain. Note that Buildings, Forests, MINIMAP etc will still appear snow covered.
Screenshot:
nosnow.gif
2 User(s) làviewing this mod 30 phút vừa qua
0Thành viên2 Khách

Dân số hiện tại:
Chủ đề tích cực nhất tuần qua:
Thông tin
Type:
New Visuals or Content
Tên trò chơi:
Downloads:
40033
Created By:
pG_plexiq_
Version:
1.0
Download Size:
928.03 KB
Trang web