Age of Empires II: The Conquerors > Các chế độ Game > 1.4 RC - Scout

1.4 RC - Scout

by DanielPR - 1270 downloads

Adds the military command 'Scout' which was hidden by the developers. Originally discovered by DanielPRv1.01- Added button name/description (english only)v1.02- Added cursor icon/description (english only)v1.03- Added button hotkey (V)TODO:- Right click on mini-map1.4 - Scout (unrated?):http://www.voobly.com/gamemods/mod/509/14---Scout
1 User(s) làviewing this mod 30 phút vừa qua
0Thành viên1 Khách

Dân số hiện tại:
Word Association (21 Người chơi)
[aM']Nicov's Profile (8 Người chơi)
Roulette Blood (5 Người chơi)
RCB Fair Mod Discussion (3 Người chơi)
I need a new signature... (3 Người chơi)
Add Dawn of War (3 Người chơi)
Chủ đề tích cực nhất tuần qua:
delay (11 Bài viết)
Best 2v2 Hero player (9 Bài viết)
Word Association (5 Bài viết)
NEW MAP (4 Bài viết)
Thông tin
Type:
Game Patches
Tên trò chơi:
Downloads:
1270
Created By:
DanielPR
Version:
1.03
Download Size:
249.86 KB
Uploaded By: