Community Forums > Technical Support > Voobly Client: Questions and Problems > Client Connection > PORQUE ME SALE ¿No establece conexión con el lobby?

PORQUE ME SALE ¿No establece conexión con el lobby?

 FERCHUSMAXIMUSS


Nhóm Standard Membership
Ngày tham gia 27 Tháng tám 2017
Số bài viết1
đã Post27 Tháng tám 2017 - 9:58 am
Quisiera saber porque no me deja jugar si soy nuevo en el juego
Attachments:
accion del moderador.png (file size: 31.39 KB)

Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
 +kitt


Nhóm Systems Operations
Ngày tham gia 13 Tháng một 2008
Số bài viết16920
đã Post27 Tháng tám 2017 - 12:05 pm
hi
time for you to move to MS.


Đường dẫn | Trả lời | Trích dẫn
[1]
Hiển thị 1 - 2 ngoài 2 Bài viết
Nhảy Forum
1 User(s) làđọc chủ đề này 30 phút vừa qua
0Thành viên1 Khách

Most active threads in past week: