Age of Mythology: The Titans
Age of Mythology: The Titans
Play Age of Mythology: The Titans online for free. Age of Mythology: The Titans is a step aside form the standard Age of the Empires series and explores more of a mystical background then compared to the historical one. Age of Mythology: The Titans adds more fun to the already great game and creates even more online content.

Resources:
Để chơi, Bạn hay vào 1 phòng bằng cách click vào tên phòng bạn muốn vào.

Age of Mythology: The Titans Phòng

Tên phòngNgười chơi OnlineXếp hạng
Main Lobby 57 1v1 Supremacy, TG Supremacy, Deathmatch, Custom Scenarios, Lightning, Match Stats Only, RTSL Ladder, AoMT Hybrid
Tournament Lobby 0 Match Stats Only


Gold Translation

TeamTên phòngNgười chơi Online

Voobly Tournament Committee [VCOM]
VCOM AoM/TT Tournaments 0
Dân số hiện tại:
Word Association (17 Người chơi)
[TyRanT]BacT's Profile (12 Người chơi)
[_SY_]Lyx's Profile (7 Người chơi)
Forest Nothing Guide (6 Người chơi)
The next blood tournament. (6 Người chơi)
Eot vs ViCiouS Bo9 War (6 Người chơi)
Herofest 1v1 Tournament (5 Người chơi)
[TyRanT]TheViper's Profile (5 Người chơi)
CS Lists (Part 2) (5 Người chơi)
Chủ đề tích cực nhất tuần qua:
EU lobby (26 Bài viết)
RIP JJ_Fad (7 Bài viết)

Translations: