General Chat
General Chat
Để chơi, Bạn hay vào 1 phòng bằng cách click vào tên phòng bạn muốn vào.

General Chat Phòng

Tên phòngNgười chơi OnlineXếp hạng
Voobly Help Room 0 Unrated
Theatre Chat 0 Unrated


Gold Translation

TeamTên phòngNgười chơi Online

Uber [UB]
Uber Meeting Hall 0

The Jedi Masters [TheJedi]
The Jedi Chatroom 0
Dân số hiện tại:
TheViper's Profile (16 Người chơi)
Word Association (11 Người chơi)
NPL IPL MS (6 Người chơi)
CS Lists (Part 1) (5 Người chơi)
Herofest 1v1 Tournament (4 Người chơi)
Chủ đề tích cực nhất tuần qua: