General Chat
General Chat
Để chơi, Bạn hay vào 1 phòng bằng cách click vào tên phòng bạn muốn vào.

General Chat Phòng

Tên phòngNgười chơi OnlineXếp hạng
Theatre Chat 0 Unrated


Gold Translation

TeamTên phòngNgười chơi Online

Uber [UB]
Uber Meeting Hall 0

The Jedi Masters [TheJedi]
The Jedi Chatroom 0
Dân số hiện tại:
[TyRanT]TheViper's Profile (11 Người chơi)
Photos of Voobly Players (9 Người chơi)
Word Association (9 Người chơi)
RCB Map/Mod Changes (9 Người chơi)
anyone play from... (6 Người chơi)
Ratings (6 Người chơi)
New ages (5 Người chơi)
Forest War New Map (5 Người chơi)
[TyRanT]TaToH's Profile (4 Người chơi)
CS Leagues for May '17 (4 Người chơi)
Chủ đề tích cực nhất tuần qua: