General Chat
General Chat
Để chơi, Bạn hay vào 1 phòng bằng cách click vào tên phòng bạn muốn vào.

General Chat Phòng

Tên phòngNgười chơi OnlineXếp hạng
Voobly Help Room 1 Unrated
Theatre Chat 0 Unrated


Gold Translation

TeamTên phòngNgười chơi Online

Uber [UB]
Uber Meeting Hall 0

The Jedi Masters [TheJedi]
The Jedi Chatroom 0
Dân số hiện tại:
[LoS]miguelzin's Profile (9 Người chơi)
EU lobby (9 Người chơi)
Word Association (6 Người chơi)
PrIMeZ vs Kannan (3 Người chơi)
Chủ đề tích cực nhất tuần qua:
EU lobby (8 Bài viết)
RIP JJ_Fad (6 Bài viết)